Hyra Avfuktare

Uthyrning, besiktning, avfuktning

Hyra avfuktare

VI HJÄLPER DIG HELA VÄGEN MOT EN FUKTFRI MILJÖ

Har du problem med fukt så är det till oss du ska vända dig. Hos oss kan du hyra avfuktare samt få hjälp med inspektion och installation av systemen.

Så här går vi i sex snabba steg till väga när vi åtgärdar en fuktskada:

  • Vi kontaktas först av den som behöver hjälp, det kan handla både om försäkringsbolag eller föreningar/fastighetsägare.
  • Därefter genomför vi en fuktbesiktning. Vi bokar upp ett möte där vi besiktigar skadan och upprättar ett mätprotokoll.
  • Nästa steg är att skriva en skaderapport till uppdragsgivaren som ska utföra de reparationer som eventuellt kan bli nödvändiga.
  • Därefter anlitar försäkringsbolaget ett byggföretag som ska utföra det åtgärdsarbete som är nödvändigt.
  • Nu installerar vi avfuktningsteknik anpassad för den aktuella skadan. Fuktnivån mäts kontinuerligt under torktiden.
  • När vi har nått fram till godkända nivåer av fukt så lämnar vi slutrapport. Därefter kan eventuella reparationer påbörjas.

 

Viktigt att åtgärda fuktskador

Fuktskador är ett av de vanligaste problemen en villa- eller fastighetsägare kan drabbas av. Dålig lukt, sönderfall av konstruktionselement och många andra problem kan ofta härledas till fukt.

Fukt i sig är inte farligt, men om man ignorerar problem och inte hanterar den varsamt kan det leda till kostsamma problem. Därför uppmanar vi dig att kontakta oss för en undersökning om du misstänker att du har fått in fukt i fastigheten.

Fuktskador kommer i många olika former. En skada som beror på att ett rör han sprungit läck kräver ofta ett snabbare ingrepp än ett mögelangrepp som bryter ner ett material långsammare. Men i båda fallen så är det vattnet som påverkar materialet, som kommer att behöva torkas och åtgärdas på andra sätt.

Fuktskador ett vanligt problem

Många är vi som har drabbats av en fuktskada, eller har en bekant som fått problem. Vanliga skador är rör som springer läck eller för dåliga tätskikt i våtutrymmen. En byggnadskonstruktion som utsätts för vatten under en längre tid kan få stora problem med de olika materialens beständighet och hållfasthet.

Vid sidan om rena vattenskador finns även skador som uppstår när fukt kommer i kontakt med organiskt material. Dessa fuktbelastningar kan orsakas av allt från regnvatten och fukt från marken till vatten och fukt från dusch, matlagning, utandningsluft och annat.

Risk för skador i konstruktionen

Blir dessa fuktbelastningar för stora finns ökad risk för skador i konstruktionen. Mögel och dålig lukt är ofta ett tidigt tecken, men hög fuktbelastning kan också leda till att trä och andra organiska material kan brytas ned. Dessa rötskador kan påverka materialets hållfasthet.

Om det uppstår en fuktskada är risken stor att inomhusmiljön försämras, och desto närmare skadan är boendemiljön desto större är risken för dålig luft, allergi och andra fuktrelaterade problem.

Ett litet problem kan bli stort

En till synes harmlös fuktskada kan därför utvecklas till ett rejält hälsomässigt och ekonomiskt problem. Det lönar sig alltid att upptäcka ett fuktproblem i tid! Kontakta oss så kan vi göra en inspektion, föreslå en åtgärdsplan, hyra avfuktare och torka upp fukten.  Du kommer inte att ångra dig!

Vi upptäcker och åtgärdar fuktskador – hyr en avfuktare hos oss!